Projekt realizowany przez Muzeum Armii Krajowej

  Uzupełnij ten rekord

Żołnierz NN. w zimowym umundurowaniu radzieckim - fotogram  Szukaj ponownie