Projekt realizowany przez Muzeum Armii Krajowej

  Uzupełnij ten rekord

Świadectwo ukończenia szkoły podoficerskiej 21/103 dla Jakóbek Stefan, Czortków 6.03.1935  Szukaj ponownie