Projekt realizowany przez Muzeum Armii Krajowej

  Uzupełnij ten rekord

Pismo III B - 92/41g Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD im Distrikt Krakau, dotyczy Franciszek Hejkie, 20.03.1942, kserokopia  Szukaj ponownie